Prihlásenie
Ste nový zákazník?
Zaregistrujte sa a získajte mnoho výhod:
Kontrola dostupnosti výrobku
Rýchla dodatočná objednávka a história objednávok
Osobné odporúčania pre výrobky
Platba faktúrou
Contact HANSA-FLEX

You have any questions about our online shop or our products?
You can call our customer service at:

+421-43-43 88 188
7:00 - 16:30 hod
Or use our FAQ

There you get answers to the most frequently asked questions.

Často kladené otázky

Čo hľadáte?

Zadajte hľadaný výraz

Je nám to ľúto!

Nenašli sa žiadne výsledky vyhľadávania.

  • Hadice

Hadice

234 vyhotovenia
Všetky filtre
Prevádzkový tlak
DN*
Médiá
Norma
Oblasť použitia
Zobraziť všetky filtre
Zobraziť menej filtrov
Médiá
minerálny olej  voda (0 °C bis +70 °C)  emulzie voda-olej  voda  glykol  olej na báze polyglykolu  pohonné látky  syntetické oleje  tuk  emulzie voda-olej (bis +60 °C)  voda (0 °C bis +60 °C)  vzduch  emulzia voda glykol  voda (0 °C bis +85 °C)  chladiace kvapaliny  mazací olej  odolnosť voči alifatickým uhľovodíkom a väčšine mazacích olejov  odolnosť voči hydrolýze a mikróbom  odolná proti starnutiu v kyslíku a v ozóne  odolná voči kyselinám, lúhom a soliam  odolná voči kyselinám, lúhom, soliam a rovnako celému radu rozpúšťadiel  emulzie voda-olej (bis +100 °C)  granuláty  odolnosť voči farbám a rozpúšťadlám používaných v náterovej technike  odolnosť voči mnohým technickým médiám  piesok  studená a horúca voda s bežnými čistiacimi prostriedkami  štrk  Produkty z minerálnych olejov s max. podielom aromatických uhľovodíkov do 50%  agresívne médiá  cement  chladiaca voda  hydraulické oleje (na báze minerálnych olejov)  mlieko  morská voda  motorové benzíny  mrazuvzdorné zmesy  nafta  ropa  stlačený vzduch  vzduch (do +70 °C)  čerstvá voda  Malta, betón, poter  Prevodový olej  atď.  glykol a polyglykol  horúca voda  horúci vzduch  kyseliny  obilie  olejová para vo vzduchu  para  použitie plynných alebo chemických médií  rozpúšťadlo  špinavá voda  Minerálna voda  Produkty z minerálnych olejov s max. podielom aromatických uhľovodíkov do 60 %  acetónové rozpúšťadlá a iné chemikálie  benzín  bio - nafta, (B20)  bután  chladiaci prostriedok  chladiaci prostriedokcolon R134a  chladivocolon R134a, R1234yf, R407C, R404A, R12  hnojovnica  horúca voda (max. 150 °C)  jedlý olej  jemnozrnné častice, ako sú prach, triesky, prášok, vlákna  kompresorové olejecolon PAG, Ester len pre TRITON SE55, SEZ80, Solest olej 35 / 68  kvapaliny na minerálnej báze alebo na báze glykolu  kvapalný plyn  lúhy  max. teplota pre palivá +70°C  modrácolon plynný kyslík  mrazuvzdorný prostriedok  na báze minerálneho oleja  nevhodná pre motorové benzíny  olej  olejecolon POE, PAG, minerálny olej, alkylbenzény  olejnatá voda  ovocné šťavy  plynný acetylén  plynný kyslík  propán  slabo kyslé a alkalické kvapaliny v rozsahu PH od 5 do 8  stlačený vzduch obsahujúci olejovú hmlu (RMA trieda A)  studená voda  syntetické náterové farby a polyesterové laky  sýta para  tekuté potraviny s obsahom alkoholu do 15%  tlakový vzduch s olejovou hmlou  vodou riediteľné farby  vzduch (do +100 °C)  vzduch (do +80 °C)  vína  červenácolon acetylén-plyn  ľahký vykurovací olej 
Oblasť použitia
poľnohospodárska technika  ovládacie vedenia v hydraulických a pneumatických systémoch  hadicové vedenia, ktoré sú pri pohybe vystavené namáhaniu oterom  potravinársky priemysel  stavebný priemysel  hadice spätného vedenia  strednotlakové okruhy s obmedzenými montážnymi podmienkami  priemysel a stavebníctvo  prístroje pre vysokotlakové čistenie  upevnenie hadice, ochrana osôb pred poranením  zlievarne, oceliarne, sklárske hute, lodenice, atď.  chemický priemysel  laboratóriá a potravinársky priemysel  laboratórna technika  nízkotlaková hadica pre všeobecné použitie  technika vozidiel  vysokotlakové okruhy  výroba nádrží a prístrojov  chladiace prostriedky (klimatizačná technika)  elektricky vodivá hadica pre nástrek farieb s vysokou pružnosťou a nízkou hmotnosťou  nízkotlaková hadica pre palivové vedenia  nízkotlakový rozsah  pneumatické ovládanie  prevažne v chemickom a potravinárskom priemysle, ako aj vo farmaceutických závodoch  stavba lodí  stredné vysokotlakové okruhy  vhodné pre použitie v plynárenskom priemysle  vysokotlakové okruhy s vysokým zaťažením  vysokozdvižné vozíky  výstavba zariadení  baníctvo a povrchová ťažba  hadica na chladiacu vodu  hydrostatické pohony  hydrostatické prevodovky  koľajové vozidlá  použitie pre horúcu vodu alebo sýtu paru  poľnohospodárske stroje  predovšetkým pre chemický a potravinársky priemysel  vysokotlaková hydraulika a ako podávacie potrubie pre technické médiá  vysokotlakové mazacie vedenia  všeobecné použitie  čistenie  2-zložkové zariadenia  baníctvo  chladičová hadica  cisternové vozy  hadica pre sacie a vratné vedenia s obmedzenými montážnymi podmienkami  hadice pre riadenie  hydraulické nástroje  hydraulika v strojárenstve  kompresory  mazacie vedenie  montáž hadice pomocou lisu a závitových prípojok  morské a priemyselné odpadné vody  nízkotlakové a strednotlakové okruhy s extrémnymi teplotami (napr. zlievarne, kompresory)  nízkotlakové okruhy (bez zaťaženia tlakovými rázmi alebo bez kritických aplikácií)  nízkotlakové sacie a tlakové systémy  priemyselné aplikácie, motory, turbíny, stavba lodí, zariadenia na spracovanie dreva a papiera, lisy na plechy  strednotlakové aplikácie s hydraulickými kvapalinami (vysoké teploty) a s agresívnymi kvapalinami pre chemický priemysel  stredné vysokotlakové systémy  technika povrchových úprav  vyslobodzovacie nožnice  vysokotlakové aplikácie  vysokotlakové hydraulické systémy  vysokotlakové nástroje  vytvorenie zväzku hadíc  vďaka špeciálnemu zvlneniu vhodné pre potravinársky a chemický priemysel  všeobecné použitie pre vzduch, vodu atď.  zariadenia pre núdzovú záchranu  záhradníctva, poľnohospodárstvo  Vyrobené v súlade s predpismi GMP (nariadenie (ES) 2023/2006).  a dopravu vysoko abrazívnych médií  aplikácie s minimálnym polomerom ohybu a veľkým impulzným zaťažením  dopravné zariadenia pre granuláty  dvojitá hadica pre vysokotlakovú hydrauliku a ako podávacie potrubie pre technické médiá  hadica pre sacie a spätné vedenia  inštalácie s vysokým oterom  k vytvorenie zväzku hadicových vedení  kameňolomoch, pozemných a podzemných stavbách, čerpacích staniciach  lakovacia aplikácia  lisy  lodenice a lodná doprava  na nakladanie a vykladanie cementu, piesku, štrku a granulátu na vozidlách na prepravu sila  na vykládku cementu, piesku, štrku a granulátu z vozidiel na prepravu sila  na čistenie kovov, kameňa a iných povrchov  navijaková hadica pre cisternové vozy  nízke, stredné a vysokotlakové okruhy  nízkotlakové a strednotlakové okruhy  oblasť priemyslu a stavebníctva ako nízkotlaková hadica  ochrana osôb pred poranením lúčom oleja  odsávanie olejovej hmly  odsávanie textilných vláken  plynné a kvapalné médiá  plynové pohonné systémy vo vozidlách a mobilných prevádzkových zariadeniach, napr. priemyselných vozíkoch  pneumatické brzdové sústavy  použitie slačeného vzduchu  požiarna ochrana  pre kompresory  pre kompresory, pre náročné prevádzkové podmienky v baníctve  pre odprašovacie a odsávacie zariadenia  prevažne pre lepiaci priemysel, povrchovú úpravu, systémy vykurovacích hadíc.  priemysel  priemyselné vysávače  propánové horáky  stavebné stroje  stredno- až vysokotlakový okruh v stiesnených montážnych podmienkach  strednotlakové okruhy s obmedzenými montážnymi podmienkami a extrémnymi poveternostnými podmienkami  strednotlakové okruhy s obmedzenými montážnymi podmienkami a vysokým oterom  stredný, vysokotlakový rozsah s najťažšími podmienkami použitia  tankovacia hadica  termická ochrana pre klimatizačné a hydraulické hadicové vedenia  vhodná ako sacia tlaková hadica pre chemický priemysel  vhodné sú najmä v stiesnených montážnych podmienkach a pri vysokom otere  vysokoteplotná aplikácia  vysokotlakové hydraulické systémy na báze minerálneho oleja  vysokotlakové čistenie a preplachovanie kanalizácie  vysokotlakový rozsah s najťažšími podmienkami použitia  výroba vozidiel  všeobecné použitie napr. v priemysle, pri stavebných strojoch, v poľnohospodárskej technike atď.  zemné bágre  zásobovanie pitnou vodou 
6 kategórie
Zobraziť všetky kategórie

Products

234 vyhotovenia

Perfektné hadicové vedenie pre každé použitie

Spoločnosť HANSA-FLEX je známa ako vysoko výkonný dodávateľ systémov pre vysoko kvalitné hydraulické hadicové vedenia. Ale know-how ide oveľa ďalej. Od stavebného priemyslu cez potravinársky priemysel až po chemické a farmaceutické spoločnosti, pokrývame všetky výzvy s naším širokým sortimentom priemyselných hadíc - samozrejme v certifikovanej kvalite. Okrem štandardných hadíc pre prepravu chemikálií, potravín, vzduchu, vody a abrazívnych médií máme aj nasávacie a tlakové hadice vo všetkých variantoch. Ako dodávateľ systémov máme samozrejme aj vhodné príslušenstvo, ako sú vsuvky alebo pripojovacie systémy. Preto sa naši zákazníci môžu vždy obrátiť na kompletné riešenia. Možné oblasti použitia našich vysoko kvalitných priemyselných hadíc sú neobmedzené. Nasledujúce príklady ukazujú, do akej miery sa šíri spektrum:

  • mobilná hydraulika
  • poľnohospodárstvo
  • strojárstvo
  • železničné vozidlá
  • výťahy a prepravná technika
  • chemický a potravinársky priemysel
  • lode a vrtné plošiny
  • elektrárne a veterné farmy
Všetky normy boli splnené: HANSA-FLEX má v programe hadice podľa noriem EN853, EN854, EN856, EN857, ako aj termoplastické hadice podľa SAE100Rxx. Mnohé naše hadice dokonca presahujú špecifikácie. Vďaka dlhodobému prepojeniu lodeníc a lodných spoločností máme špeciálne know-how pre priemyselné hadice, ktoré sú vystavené morskej vode a sú licencované spoločnosťou Germanischer Lloyd. V mnohých inovatívnych priemyselných odvetviach, ako je chemický alebo letecký priemysel, musia byť hadicové vedenia odolné voči extrémnym podmienkam. Hadicové vedenia prepravujú v rozmedzí teplôt -200 °C a +600 °C alebo agresívne médiá, ako sú kyseliny a zásady. Preto spoločnosť HANSA-FLEX vytvorila špeciálne know-how pre kovové hadice. Na druhej strane, iné priemyselné odvetvia, ako napríklad potravinársky priemysel, kladú vysoké nároky na všetky nainštalované komponenty, pokiaľ ide o hygienu, ako aj neutralitu zápachu a chuti. Tu ponúka HANSA-FLEX hadice PTFE, ktoré sú svojím hladkým a čistým povrchom ideálne pre použitie s citlivými výrobkami.

Hore